Outsourcing

Treballem per a la seva tranquil·litat

Què és l’Outsourcing?

 

L’ outsourcing o externalització, consisteix en la delegació de funcions d’una empresa a una altra que s’especialitza en aquesta tasca.

Entre els seus majors beneficis hi ha la reducció de costos i l’accés a noves tecnologies, entre d’altres, però, si el prestador del servei no té la capacitat suficient per a realitzar aquesta funció, pot danyar la imatge de l’empresa contractant. Marc Clear ofereix les millors solucions d’externalització de serveis. Ens responsabilitzem completament de tota l’activitat. Mitjançant la nostra aportació de recursos, tant tècnics com humans, els nostres clients optimitzen els seus recursos i milloren la seva productivitat.

Aquesta eina es pot utilitzar de manera tàctica o estratègica i es pot adaptar als requeriments de l’empresa que sol·licita el servei, s’implementa en diferents nivells i en àrees de l’organització que no són primordials per així guanyar en competitivitat.

Marc Clear ofereix la màxima transparència i serietat:

– Reflectim clarament, en el contracte, les clares obligacions de les parts.
– Posem per a cada establiment un responsable que serà el que farà el seguiment del dia a dia i transmetrà al personal les indicacions deñ client.
– Presentem puntualment al client la documentació acreditativa de compliment de normativa i terminis en matèria de pagaments de salaris, obligacions amb la Seguretat Social, riscos laborals, assegurances de Responsabilitat Civil.

Avantatges de l’Outsourcing

 

En els últims anys, ha crescut de manera imparable i avui es mostra com una excel·lent eina per dotar les empreses de flexibilitat i incrementar la seva competitivitat.

Permet enfocar-se en el que és realment important: l'activitat que fa a l'empresa guanyar diners.

Disminuir els costos, ja que es pot pagar menys per certes funcions, per exemple la neteja.

Algunes empreses d'Outsourcing compten amb tecnologia que no és tan accessible per a l'empresa que desitja utilitzar-la.

Permet tenir una organització esvelta.

Dóna peu a la innovació ja que es poden obtenir noves idees.

Pot millorar la imatge de l'empresa al contractar serveis especialitzats.

Es deleguen alguns processos corresponents a l'àrea de recursos humans com negociacions i reclutament.

FAQs

 

No obstant això, segueixen existint mites i recels sobre ella que fan que moltes empreses no s’atreveixin a fer el pas definitiu.

Tindré problemes amb els treballadors?

Poseu-vos en mans d’una empresa que conegui la normativa i la compleixi.

Perdré qualitat de servei?

L’èxit d’un procés d’outsourcing depèn de treballar amb un bon proveïdor. Marc Clear assumeix els índexs de qualitat establerts pel client, treballant d’acord amb els requeriments establerts per aquest. És imprescindible confiar en una empresa d’externalització de qualitat, amb l’experiència, la formació i la capacitat adequada per realitzar el procés, validant, si cal, les seves credencials amb clients actuals.

Perdré el control?

Marc Clear incorpora a les instal·lacions del client un equip de treball amb estructura jeràrquica (per mínima que sigui) i el seu responsable serà l’únic interlocutor amb el client, així com el transmissor a l’equip de les ordres directes. D’aquesta manera, es garanteix el control dels processos externalitzats.

M'he de quedar amb el personal que treballa a les meves instal·lacions?

Quan s’externalitza una activitat, el personal que la desenvolupa és de l’empresa proveïdora. En cas de finalitzar el contracte o la relació amb l’empresa proveïdora, el client no ha, en cap cas, de quedar-se amb el personal ni fer-se càrrec dels passius d’aquest sempre que una nova empresa assumeixi la gestió.